Meer informatie?
Bel ons: +31 (0)6 -14 11 34 32

Uit de praktijk

Leon: een heerlijke jongen. Als hij kreeg wat hij wilde ...

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Saray en Maarten waren gescheiden en probeerden grip te krijgen op hun 12-jarige zoon Leon. Ze worstelden met zijn gedrag en maakten een omgangsregeling waarbij elke ouder Leon een paar dagen per week over de vloer had.

 

Woedeuitbarstingen
Leon was een manipulatieve jongen die door de leraren werd beschreven als een geweldige jongen. Maar hij had regelmatig enorme woedeuitbarstingen waarin hij respectloos was naar zijn ouders, de middelbare school leraren en dingen kapot gooide. Met andere woorden, Leon was een heerlijke jongen als hij kreeg wat hij wilde. Maar als het niet op zijn manier ging maakte hij problemen.

 

Een klassiek voorbeeld

Saray en Maarten waren het vaak oneens en discussieerden veel over wat de oorzaak was van Leon’s gedrag en hoe ze zijn onhandelbare gedrag moesten aanpakken. Zij waren een klassiek voorbeeld van hoe verwoestend het moeilijke gedrag van een kind kan werken op een huwelijk en een gezin. Geregeld beschuldigden ouders elkaar ervan dat het gedrag van Leon niet goed werd aangepakt. 'Als je hem niet zo had verwend, als je hem niet had gedwongen zijn huiswerk te doen, als je hem niet had meegenomen naar dat popconcert, dan had hij niet zo gereageerd'.

 

Dit soort gesprekken slopen er langzaam maar zeker in bij de ouders. Grote kans dat het al gedurende hun huwelijk was begonnen maar tegen de tijd dat ik ze ontmoette was het idee er bij beiden behoorlijk diep ingeworteld dat de ander de problemen creëerde.

 

Enorme dosis macht en controle

Deze dynamiek maakte dat Leon er tussenin stond met een enorme dosis macht en een enorme dosis controle. Maarten was een voorbeeld van een ouder met een goed inkomen. Hij kocht van alles voor Leon en nam hem mee op leuke uitjes terwijl hij die duidelijk niet had verdiend. Maarten deed zelfs dingen die in strijd waren met afspraken om Leon verantwoordelijk te houden. Hij heeft Leon een keer meegenomen naar een voetbalwedstrijd nadat Leon extreem respectloos was richting Saray. Saray gaf Maarten de schuld van veel van Leon’s respectloze en negatieve gedrag en verweet Maarten dat hij Leon niet verantwoordelijk hield voor zijn gedrag als hij bij hem was.

 

Veel geschreeuw

Aan de andere kant had Saray veel confrontaties met Leon die gepaard gingen met veel geschreeuw en verbaal geweld. Ze bleef haar positie maar verdedigen in plaats van Leon uit te dagen tot ander gedrag of hem te begrenzen. Hij zou manipulatief en onverantwoordelijk gedrag hebben, maar tegen de tijd dat ze klaar was met schreeuwen bleef ze zichzelf verdedigen in plaats van te werken naar het gedrag dat ze van haar zoon verwachtte.

 

Toen ik Saray’s en Maarten’s opvoedkundige rollen had geschetst, waren ze in de war en stelden ze zich verdedigend op. Maarten rechtvaardigde zichzelf door zich te focussen op Saray die hij te straffend vond richting Leon. Saray verdedigde haar opvoedrol door aan te geven dat ze geen andere keus had dan de slechterik te spelen omdat Maarten hem alles gaf en dit met gemak kon betalen. Ieder van hen dacht dat ze zo moesten handelen om Leon te steunen vanwege de andere ouder.

 

Leren respectvol te zijn
Ik vroeg hen wat ze wilden dat Leon zou leren. Ze vertelden me dat ze wilden dat Leon leerde respectvol te zijn, zijn verantwoordelijkheden leerde nemen en aardig te zijn tegen andere mensen. Gewoon simpele dingen. Als hij een probleem had wilden ze dat hij erover kon praten of naar zijn kamer kon gaan en niet andermans spullen kapot maken of gillen en schreeuwen.

 

Ik liet hen zien dat in beide opvoedkundige rollen die ze innamen, Leon leerde dat er eigenlijk niemand de controle heeft. Dat leerde hij van zijn schreeuwende moeder en altijd toegeeflijke vader. Hij leerde een onjuist gevoel van recht op beloning. Leon dacht dat hij recht had op de beloningen van zijn vader, ongeacht of hij respectvol was of niet. Hij beoordeelde zijn vader aan de hand van beloningen. Hij beoordeelde zijn moeder aan de hand van hoeveel zijn vader hem gegeven had.

 

Weerstand om zelf te veranderen
Leon had een grote weerstand om aan zichzelf te gaan werken omdat hij dacht dat hij niet hoefde te veranderen of te werken voor de mooie en fijne dingen die gezinsleden aan anderen kunnen geven. Hij leerde ook dat voor sommige ouders gezorgd moet worden: dat zijn moeder echt de stressvolle aard van zijn gedrag niet aan kon, en dat hij voor haar moest zorgen. Toen hij het zat was om voor haar te zorgen, werd hij explosief.

 

Uiteindelijk heeft Leon geleerd dat er ouders zijn die op een ongezonde manier voor je zorgen. Ze nemen je mee naar popconcerten, kopen dingen voor je, en ze beklagen zich bij jou over de andere ouder om hun eigen gedrag goed te praten.

 

Kijk kritisch naar je eigen rol als opvoeder
Hoewel Saray en Maarten zich in eerste instantie verdedigden, realiseerden ze zich dat ze naar hun eigen opvoedrol moesten kijken om te zorgen dat Leon ander gedrag liet zien.

 

Veel meer voorbeelden uit de praktijk
Er zijn veel meer voorbeelden uit de praktijk en hoe je duurzamer (beter) om kunt gaan met moeilijk gedrag van je puber. In onze online training krijg je veel praktische tips en adviezen wat te doen in veel verschillende situaties. En wat niet. oor de training heb je een account nodig. Dat is niet gratis. Bekijk wat jij wil via de links hieronder.

 

 

Checklist >>

Account aanvragen >>