Meer informatie?
Bel ons: +31 (0)6 -14 11 34 32

Interview Danielle Wagemaker, initiatiefnemer van Ask LAURA

Danielle Wagemaker: 'De klant is altijd koning'

 

De zorg wordt overheerst door budgetten, bureaucratie, administratieve lasten. Dat werkt verlammend. De kern van het probleem komt te laat of onvoldoende aan bod en dus is het effect van de hulp beperkt. Zonde van het geld en de inspanning, vindt Danielle Wagemaker. Dat kan anders en daarom kiest Danielle voor een ondernemende aanpak, waarin zorgtaal, hulpverleningsjargon en standaardisering van hulp zorgvuldig wordt vermeden. Snel en op maat hulp bieden zonder wachttijden. De klant is koning.

Hulp: voor wie?

Danielle helpt al vele jaren ouders en verzorgers en pubers met moeilijk gedrag. 'Ouders zijn de volwassenen die de verantwoording hebben voor de opvoeding en begeleiding van pubers. Dat kunnen ook de verzorgers zijn. Pubers zijn jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Moeilijk gedrag is een ruim begrip, maar het betreft in heel veel gevallen dermate moeilijk of afwijkend gedrag dat de sfeer in huis daar ernstig onder lijdt en dat er wat moet gebeuren. Het contact gaat in eerste instantie altijd via de ouder(s).'

Om wat voor problemen of vragen gaat het?

'Dat verschilt enorm. Het kan gaan om allerlei psychische problemen, maar ook om gedragsproblemen als overmatig drankgebruik, niet naar school gaan en op willen staan, joyriding, seksueel overschrijdend gedrag, maar ook om bijvoorbeeld perfectionisme. Maar het kan ook oudermishandeling betreffen, waarbij de puber de ouder of ouders zwaar onder druk zet, slaat of schopt en daarmee veel stress en problemen veroorzaakt. Het gaat altijd om moeilijk gedrag en wel zodanig dat het gezin en de sfeer in huis daaronder lijdt.'

 

Danielle Wagemaker - Ask Laura

 

Op je kaartje staat gezinscoach. Wat is je achtergrond?

'Ik heb vele jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt. Bij de toenmalige Bureaus Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Justitiële Jeugdinrichtingen. Later heb ik ook gewerkt met jongeren met een strafrechtelijke veroordeling. Onder meer met groepen jongeren met een veroordeling en voor de keuze stonden: de gevangenis of mee met een reis van drie weken op een groot zeilschip om te leren omgaan met elkaar en met je gedrag. Ik ben mee geweest op een aantal van deze trips. Een erg boeiende en leerzame periode. Mijn eerste baan was met jongeren in zogenaamde open settingen, jonge mensen die niet meer thuis woonden.'

Waarom de overstap naar zelfstandigheid?

'De bureaucratie en de administratieve rompslomp zijn alsmaar groter geworden. Voor de hulpverlening zelf was en is steeds minder tijd. Dat stuitte me steeds meer tegen de borst en dat doet het nog steeds. Neem de wachtlijsten: het duurt vaak weken en soms maanden voordat de hulp start. Met alle gevolgen van dien. Ik doe dat niet: er zijn geen wachttijden en ik denk niet vanuit een instellingsgedachte, maar vanuit de optiek als ondernemer. Ik spreek bewust van klanten, niet van cliënten of patiënten en ik werk vanuit de gedachte van goed fatsoen en algemeen geldende normen.'

Wie zijn je klanten?

Eigenlijk kan iedereen klant zijn. Mensen komen bij me via de website, maar ook veel via mond tot mond reclame en verwijzingen. Ik help mensen vanuit het hele land en in het buitenland en doe veel telefonisch, via Skype, WhatsApp en andere sociale media. Daarmee kan ik snel reageren en zijn we zo min mogelijk tijd kwijt aan op en neer reizen. Je moet je tijd zoveel mogelijk gebruiken voor hulp en het oplossen van een probleem en zo min mogelijk aan randzaken. Dat is mijn visie.' In mijn klantenkring heb ik ook veel samengestelde gezinnen of gezinnen waar adoptieproblematiek speelt. Of eenoudergezinnen waar moeders een dubbele baan hebben om alles draaiende te houden.'

Je werkt ook veel voor expats. Hoe is dat ontstaan?

Eigenlijk vanzelf. Het is bij bepaalde mensen begonnen en ook hier verspreidt zich dit vanzelf verder. Het leven van expats kan een grote weerslag hebben op kinderen en hun gedrag. Zeker in de puberleeftijd. Denk aan zaken als onthechting en ontaarding. Het maakt mij niet uit waar ter wereld mensen zich bevinden. De moderne communicatiemiddelen maken dat we ook visueel contact kunt hebben.'

Hoe werkt je aanpak in de praktijk?

'Een voorwaarde is dat ouder en kind het Nederlands als moedertaal hebben of goed beheersen. Voor jongeren geldt dat ze wel open moeten staan voor hulp. Je moet soms nuances kunnen herkennen en zelf ook nuanceringen kunnen aanbrengen om tot de kern door te dringen. Voldoende beheersing van de taal maakt dat je die nuances kunt uiten. Wat is de vraag, wat wil je en wat past bij je? Ik ga uit van gezond verstand en werk op basis van goed fatsoen. Ook ga ik uit van het heden, want de geschiedenis verander je niet meer. Ik wil geen gewenste antwoorden en geef niet snel ergens een oordeel over. Ik hoef niet aan externen te rapporteren en dat maakt dat je bijna altijd echte verhalen te horen krijgt. Van elk gesprek maak ik een kort verslagje met steekwoorden en statements en dat blijft onder ons. Mensen mogen mij altijd bellen, mailen, appen of wat dan ook. Ik reageer snel.'

Hoe zit het met de kosten?

'Het eerste gesprek is altijd gratis en op basis daarvan maken we een plan. Ik werk met een strippenkaart of ouders betalen per keer. Ik ga uit van maatwerk en wil niet gebonden zijn aan de regels van instellingen en verzekeraars. Ik hoef aan dit soort instanties dan ook geen verantwoording af te leggen. De kosten voor mijn hulp betaal je zelf. De klant bepaalt, in onderling overleg, hoe en wat en hoe vaak we contact hebben. Iedereen maakt een eigen afweging. Je weet zelf het best wat er speelt en wat je wilt veranderen.'

Maak je gebruik van anderen in je netwerk?

'Jazeker. Ik omring me uiteraard met vakgenoten om te kunnen spiegelen en reflecteren, maar in mijn netwerk spar ik ook geregeld met andere ondernemers. Frisdenkers. Dat werkt erg goed en houdt me scherp om continu "out of the box" en innovatief te blijven denken.'

Ask Laura, een nieuw initiatief. Wie of wat is Laura?

'Een online platform waar mensen heel veel antwoorden op vragen kunnen vinden, waar je je vraag kunt stellen in een afgeschermde omgeving en waarin je met andere ouders van gedachten kunt wisselen en ervaringen kunt delen. Maar ook waar je informatie kunt vinden over bepaalde problematieken. We zijn met een team van mensen volop bezig met het opzetten en inrichten van Ask Laura. De bedoeling is om nog dit voorjaar (2018) van start te gaan. Voor mij is dit een uitstekende aanvulling op mijn persoonlijke dienstverlening. Doel is om nog meer mensen te helpen, want de behoefte is groot. Dat merk ik elke dag.'